Thiêt lập mạng máy tính

Thiêt lập mạng máy tính. Những trang này giải thích làm thế nào để thiết lập các kết nối mạng. Từ các kết nối trực tiếp đơn giản giữa các máy tính để hoàn thành nhà và thậm chí cả mạng IT, bạn sẽ tìm hiểu làm thế nào để lựa chọn thiết bị và cấu hình hệ thống. Ngoài các tập tin chia sẻ, bạn cũng có thể chia sẻ máy in, thiết lập truy cập Internet, và thực hiện các hoạt động cơ bản khác. Cuối cùng, bạn cũng sẽ được học các kỹ thuật xử lý sự cố để nhanh chóng chẩn đoán và sửa chữa các loại của các vấn đề mạng.

Messenger
Zalo
Gọi ngay
Form liên hệ

Để lại lời nhắn

contact-form-7 id="13" title="Contact form 1"